Langsigtede investeringer i en kortsigtet verden

Vision og strategi

Vores vision er at give investorer mulighed for at investere i small og mid cap aktier med et højt forventet afkast på attraktive vilkår. De attraktive vilkår opnås i særdeleshed gennem lave faste omkostninger, god risikostyring og performanceafhængig aflønning.

Performance

MediumInvest har leveret et flot historisk afkast. Vi har skabt et afkast på  mere end 37% om året efter alle omkostninger, hvilket er mere end 20 procentpoint bedre end referenceindekset. Vores langsigtede målsætning er at slå markedet med 10 procentpoint om året.

Forvalterne

MediumInvest forvaltes af to ambitiøse økonomer fra Aarhus Universitet med stor teoretisk viden om, og en særlig interesse for, de finansielle markeder, samt mange års erfaring med aktieinvesteringer i det danske small og mid cap segment.