Langsigtede investeringer i en kortsigtet verden

Vision og strategi

Vores vision er at skabe reel merværdi for vores investorer. Det vil vi opnå ved at give investorerne mulighed for at investere i små og mellemstore aktier med et højt forventet afkast på attraktive vilkår.

Performance

Vi har skabt et afkast på 23% om året efter alle omkostninger, hvilket er 10 procentpoint bedre end referenceindekset. Vores langsigtede målsætning er at slå referenceindekset med 10 procentpoint om året.

Kontakt

Hvis du er interesseret i at høre mere om mulighederne for at investere hos os, er du meget velkommen til at skrive eller ringe til Thomas. Det er kun muligt at komme på venteliste i øjeblikket.