Langsigtede investeringer i en kortsigtet verden

Vision og strategi

Vores vision er at give investorerne mulighed for at investere i små og mellemstore selskaber med et højt forventet afkast på attraktive vilkår. De attraktive vilkår opnås i særdeleshed gennem lave faste omkostninger, god risikostyring og performanceafhængig aflønning.

Performance

MediumInvest har leveret et flot historisk afkast. Vi har skabt et afkast på 25% om året efter alle omkostninger, hvilket er 13 procentpoint bedre end referenceindekset. Vores langsigtede målsætning er at slå markedet med 10 procentpoint om året.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer af nogen art er du meget velkommen til at skrive eller ringe til Thomas. Hvis du ønsker at høre mere om mulighederne for at investere i MediumInvest og komme på venteliste, skal du også skrive til Thomas.