Langsigtede investeringer i en kortsigtet verden

Vision og strategi

Vores vision er at give investorer mulighed for at investere i små og mellemstore selskaber med et højt forventet afkast på attraktive vilkår. De attraktive vilkår opnås i særdeleshed gennem lave faste omkostninger, god risikostyring og performanceafhængig aflønning.

Performance

MediumInvest har leveret et flot historisk afkast. Vi har skabt et afkast på 22% om året efter alle omkostninger, hvilket er 11 procentpoint bedre end referenceindekset. Vores langsigtede målsætning er at slå markedet med 10 procentpoint om året.

Kontakt

MediumInvest forvaltes af Thomas Tang, der som økonom fra Aarhus Universitet har en stor teoretisk viden om og en særlig interesse for de finansielle markeder, samt mange års erfaring med aktieinvesteringer i small og mid cap segmentet.