Kapitalforhøjelse

MediumInvest har d. 30 juni gennemført en kapitalforhøjelse, således at den samlede formue nu er på 8,5 mio. DKK. Ledelsen i MediumInvest er meget tilfredse med resultatet af kapitalforhøjelsen og takker for den store opbakning og tillid. Hvis man ønsker at blive aktionær i MediumInvest er man altid velkommen til at kontakte ledelsen i MediumInvest.