Nytårshilsen

Godt Nytår!

MediumInvest kigger tilbage på et yderst tilfredsstillende år. Kapitalen under forvaltning er øget betragteligt og der er leveret et solidt afkast til aktionærerne.   I 2015 har MediumInvest skabt et afkast på 52,00% mod referenceindeksets afkast på 33,28%. Selskabet har dermed levet op til den langsigtede målsætning om at slå referenceindekset med 10 procentpoint om året.

MediumInvest ønsker alle et godt, succesrigt og lykkebringende nytår. Vi glæder os til fortsætte med at skabe resultater for vores aktionærer!