Kapitalforhøjelse

MediumInvest A/S foretager d. 21 januar en kapitalforhøjelse, hvor det er muligt at tegne nye aktier og blive medaktionær i MediumInvest. Vi investerer i små og mellemstore danske aktier, som har klaret sig markant dårligere end både C20 CAP og mindre europæiske aktier siden finanskrisen, hvilket betyder, at prissætningen i dag er attraktiv.

MediumInvest har siden opstarten d. 27 september 2013 givet et afkast på 98% mod referenceindeksets afkast på 48% og har slået markedet i 8 ud af 9 kvartaler. Vi har dermed levet op til vores målsætning om at slå referenceindekset med 10 procentpoint om året.

Minimumsinvesteringen er på 750.000 DKK, hvis man ikke er en kvalificeret investor.

Hvis De ønsker at høre mere, så kontakt os via www.mediuminvest.dk.