Kapitalforhøjelse

MediumInvest gennemfører den første kapitalforhøjelse i mere end et år fredag den 24. februar 2017. Kapitalforhøjelsen er åben for både nye og eksisterende aktionærer. Minimumsinvesteringen er 750.000 kr. For at sikre MediumInvests evne til fortsat at levere overnormale afkast er kapitalforhøjelsen begrænset til maksimalt 60 mio. kr.

Hvis du er interesseret i at høre mere eller modtage materialet i forbindelse med kapitalforhøjelsen, så skriv til Thomas Tang på email tta@mediuminvest.dk