Langsigtede investeringer i en kortsigtet verden

Vision og strategi​

Vores vision er at skabe reel merværdi for vores investorer. Det vil vi opnå ved at give investorerne mulighed for at investere i små og mellemstore aktier med et højt forventet afkast på attraktive vilkår.

Blog

Her kan du læse om diverse finansielle emner. Vi forsøger kun at skrive, når vi har noget meningsfuldt at sige, så frekvensen er lav. Forhåbentligt bliver kvaliteten tilsvarende høj.

Om os

MediumInvest er en registreret alternativ investeringsfond (AIF), der investerer i små og mellemstore børsnoterede selskaber i Europa. Fonden forvaltes af Philip Woloszynski Tadayoni og Thomas Tang.

Kontakt & Investering

Hvis du har spørgsmål, kommentarer eller ønske om at investere hos os er du meget velkommen til at skrive til os. Det er kun muligt at komme på venteliste i øjeblikket.

Seneste blogindlæg

Historisk performance

Vi har skabt et afkast på 14% om året efter alle omkostninger, hvilket er 4 procentpoint bedre end referenceindekset. Vores langsigtede målsætning er at slå referenceindekset med 10 procentpoint om året.

Den 27. september 2013 blev det for første gang muligt for offentligheden at investere i MediumInvest. Der er siden skabt et afkast på 281%, mens referenceindekset har givet 174% i samme periode. Det svarer til et årligt afkast på 14%, efter alle omkostninger, mod referenceindeksets 11%. I MediumInvest’s første regnskabsår, fra september 2013 til december 2014, var afkastet 30% mod referenceindeksets afkast på 11%. I 2015 var afkastet 52% mod referenceindeksets 33%. I 2016 var afkastet 53% mod referenceindeksets 6%. I 2017 var afkastet 23% mod referenceindeksets 11%. I 2018 var afkastet -21% mod referenceindeksets -7%. I 2019 var afkastet 32% mod referenceindeksets 29%. I 2020 var afkastet 54% mod referenceindeksets 27%. I 2021 var afkastet 39% mod referenceindeksets 31%. I 2022 var afkastet -56% mod referenceindeksets -21%. I de første 9 måneder af 2023 er afkastet 4% mod referenceindeksets 0%. Historiske afkast er (desværre) ingen garanti for fremtidige afkast.